Bulgarian English French German Greek Russian
You are here: Начало ОРГАНИЗАЦИЯ PR кампании

PR кампании

Що е ПР кампания и има ли нужда моето професинално занимание от нея?

public-relations1

ПР кампания е цялостно завършена стратегия за осъществяване на ефективна двустранна комуникация между поръчителя и потенциалната аудитория. Поръчител на ПР кампания може да бъде фирма, организация, концепция, отделен продукт или отделна личност, а целта ѝ - да информира, обяснява и в известен смисъл да образова публеката към която е насочена, за да може в последствие плавно и желано (от аудиторията) да доведе до формиране на мнение и мотивирана поведенческа реакция.

 

 

Успешната ПР кампания се подчинява на няколко трудоемки, но практически прости правила

How-to-Choose-a-PR-Firm-for-Your-Business1

1. Внимателно подберете агенцията или ПР специалистът на когото ще поверите интересите си. Потърсете мнението на други фирми, организации или отделни личности за постигнатите резултати при предходни кампании.

2. Поставете си ясна конкретна цел, съвместима и допълваща общата стратегия за развитие на организацията ви и я представете пред избрания ПР екип.

3. Запознайте екипа с цялата необходима информация, за осъществяване на прецизен първоначален анализ, като не забравяте да обърнете внимание и на съществуващи или възможни бъдещи негативи на изходния контекст.

4. Поискайте да бъде изработен цялостен проект за осъществяване на поставената цел, включващ тактическите подходи, етапи на реализация, целеви аудитории и икономическа обосновка.

5.Направете точен разчет на заложените средства. Не започвайте кампания, ако не разполагате с финансовия ресурс за осъществяването ѝ. Частично реализираните кампании са пари хвърлени на вятъра с неясен, обикновено нулев или по-лошо - негативен краен резултат. От друга страна, добрият специалист е способен да създаде за вас различни финансови схеми, чиято реализация е платима и същевременно премерено ефективна към конкретния случай.

6. През целия процес на кампанията осъществявайте пълноценна комуникация с ПР консултанта си. Приемете, че в този период той е действена единица от вашия собствен екип, изискващ, налагащ, но и отговарящ за осъществяването на отделните етапи за постигане на поставената цел. И една малка тайна: Успешната кампания, поръчителят измерва, като финансов или друг броим резултат. Зад добрия ПР специалист винаги стои един отявлен алтруист, поставящ интересите на другите пред своите и колкото и невероятно да звучи, измерващ резултатите ѝ освен с традиционните методи и по една далеч неконструктивна за бизнеса му... емоционална скала.

7. И не забравяйте по своята същност ПР-ът е иманентна философия, която смята битието само за вътрешно съдържание на съзнанието. Постиженията на изявени специалисти в областта, към които добавяме и нашия скромен опит, го доказват красноречиво. Правилното насочване и целенасочено образоване на пазара, при правилно разчетени вътрешни и външни показатели винаги води до по-високи крайни резултати.